Drukuj
Odsłony: 11701

Aktualności prawne


Naczelny Sąd Administracyjny: pacjent ma prawo do oryginału dokumentacji medycznej

19 kwietnia 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 lipca 2015 roku i oddalił skargę podmiotu leczniczego na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta. NSA potwierdził zasadność wydanej przez Rzecznika decyzji. Zgodnie z wyrokiem sądu, stosowane przez wielkopolską placówkę medyczną praktyki, polegające na odmowie udostępniania oryginałów dokumentacji medycznej, naruszają zbiorowe prawa pacjentów.
Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku przychylił się do argumentacji Rzecznika Praw Pacjenta wskazując, że pacjent ma prawo dostępu do oryginałów dokumentacji medycznej.


Informacja o stanie spraw o zapłatę wytaczanych przeciwko lekarzom – członkom KPOIL - przez NFZ

  1. Aktualnie jesteśmy w posiadaniu informacji o 13 sprawach o zapłatę skierowanych przez NFZ do sądu.
  2. 5 spraw zostało zakończonych prawomocnie – wyrokiem oddalającym w całości powództwo NFZ
  3. 2 sprawy zostały zakończone w I instancji wyrokiem oddalającym w całości powództwo NFZ – obecnie czekamy w jednym przypadku na uzasadnienie wyroku w drugim na posiedzenie sądu odwoławczego, które zostało wyznaczone na grudzień 2015 r.
  4. 4 sprawy są aktualnie przedmiotem rozpoznania sądu I instancji – w tych przypadkach sporządzone zostały i wniesione odpowiedzi na pozew NFZ lub sprzeciwy od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – czekamy na wyznaczenie przez Sąd terminu pierwszego posiedzenia
  5. W jednej sprawie czekamy na orzeczenie sądu w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. W tym przypadku lekarz zgłosił się o udzielenie pomocy prawnej już po upływie terminu do wniesienia środka zaskarżenia. Złożyliśmy wniosek o przywrócenie w/w terminu z jednoczesnym wniesieniem sprzeciwu od nakazu zapłaty.
  6. W jednym przypadku lekarz zgłosił informację o tym, że NFZ wystąpił przeciwko niemu do sądu z pozwem o zapłatę, lecz z uwagi na to, że członkiem jego bliskiej rodziny jest osoba wykonująca zawód radcy prawnego – sprawę tę chce prowadzić samodzielnie.

Podsumowując:

  1. Do chwili obecnej NFZ przegrał w sądzie wszystkie sprawy o zapłatę, które wytoczył przeciwko lekarzom – prowadzone przez Kancelarię Płaza i Wspólnicy
  2. Najmniejsza kwota, którą dochodził sądownie Fundusz to ok. 66 zł; największa ok 11.000 zł.

Ocena sądu:
Uzasadniając orzeczenia oddalające w całości powództwa NFZ, Sąd – podzielając argumentację prezentowaną w naszych pismach procesowych – szczególnie mocno wyartykułował następujące kwestie:

Pomoc prawna wraz z zastępstwem procesowym dla członków KPOIL jest nieodpłatna.