Drukuj
Odsłony: 9659

Okręgowy Zjazd Lekarzy


XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy, 01.04.2017 r.

Apele Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Apel nr 1 do Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP pdf

Apel nr 2 do Ministra Zdrowia pdf

Apel nr 3 do Ministra Zdrowia pdf

Apel nr 4 do Ministerstwa Zdrowia pdf

Apel nr 5 do Premiera RP oraz Sejmu RP pdf

Stanowiska Okręgowego Zjazdu Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Stanowisko nr 1 pdf

Stanowisko nr 2 pdf

 

Stanowisko nr 3 pdf

Uchwały Okręgowego Zjazdu Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Uchwała nr 1 w sprawie porządku obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL w Toruniu pdf

Uchwała nr 2 w sprawie regulaminu obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL w Toruniu pdf

Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy, prezydium zjazdu i komisji zjazdowych pdf

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności organów pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 - sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4 - sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4 - sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 4 - sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego pdf

Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Toruniu pdf

Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2017 pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6 - wykonanie budżetu za rok 2016 oraz preliminarz budżetowy na rok 2017 pdf


XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy, 19.03.2016 r.

Uchwały Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Uchwała nr 1 w sprawie porządku obrad XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL w Toruniu pdf

Uchwała nr 2 w sprawie regulaminu obrad XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL w Toruniu pdf

Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy, prezydium zjazdu i komisji zjazdowych pdf

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności organów pdf

Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Toruniu pdf

Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2016 pdf

Uchwała nr 7 w sprawie wyboru członków okręgowego sądu lekarskiego pdf

Apele Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Apel nr 1 do Naczelnej Rady Lekarskiej pdf

Apel nr 2 do Naczelnej Rady Lekarskiej pdf

Apel nr 3 do Naczelnej Rady Lekarskiej pdf

Stanowiska Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Stanowisko nr 1 w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Lekarskiej pdf

Stanowisko nr 2 pdf


XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy, 11.04.2015 r.

Uchwały pdf


XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy, 29.03.2014 r.

Uchwały pdf

Apele pdf


XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy, 30.11.2013 r.

Uchwały pdf

Apele pdf

Stanowiska pdf