Kontakt  

dan kontakt

kontakt

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

87-100 Toruń

ul. Ignacego Danielewskiego 6

mapa g Mapa dojazdu

tel. 56 655 41 60, 62

tel./fax  56 655 41 60

kom. 601 651 040

e-mail: torun@hipokrates.org

NIP 956-12-08-530

Bank PEKAO S.A.

63124040091111000044843364

   

Kalendarz wydarzeń  

loader
   

Leki refundowane  

Lista leków refundowanych na dzień 01.07.2016 r.

pdf

Wcześniejsze listy   recepta

   

Meritum  

1 16 cover

Starsze numery   mer ico

   

edm  Elektroniczna dokumentacja medyczna 
   
kf  Kasy fiskalne 
   
folder  Z prac ORL 
   

medtube

   

banner ezla

   

ix kongres

   

Aktualności


Szanowne Koleżanki i Koledzy

Przypominam Państwu, że od stycznia 2016 roku przeszliśmy na system kont indywidualnych służących wyłącznie do opłacania składek członkowskich.

Każdy z Państwa otrzymał swój numer konta w formie przesyłki listowej na adres będący w posiadaniu Izby Lekarskiej. Prosimy zatem o zaktualizowanie swojego adresu w Izbie. Jednocześnie przypominam, że składka od 01.01.2015 r. wynosi 60,00 PLN i obowiązek jej opłacania jest obowiązkiem miesięcznym lub z wyprzedzeniem, jeżeli opłata ma dotyczyć np. kwartału lub dłuższego okresu.
Nowy system ewidencjonowania składek pozwoli na ich bieżącą weryfikację, a co z tym się wiąże, naliczane będą odsetki ustawowe za zwłokę w opłatach składek.

Prosimy o sprawdzenie stanu swoich kont składkowych w Izbie Lekarskiej – telefon 56 655 41 62, oraz dokonanie opłat wszelkich zaległości, aby uniknąć niepotrzebnych niespodzianek w postaci wezwań do zapłaty, a następnie postępowań egzekucyjnych.

Skarbnik
Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu
Sławomir Józefowicz


Szanowni Państwo, w dniach 18-24 lipca br. Rzecznik Praw Lekarza będzie przebywał na urlopie.


"Warsztaty szkoleniowe dla biegłych i wymiaru sprawiedliwości"

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie wraz z Komisją ds. Zatrudniania Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej, zaprasza na "Warsztaty szkoleniowe dla biegłych i wymiaru sprawiedliwości".

Warsztaty odbędą się w dniu 18.07.2016 r. godz. 10.00 w sali szkoleniowej w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, ul. Puławska 18.

Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 15.07.2016 r. do godz. 10.00.


V Mistrzostwa Polski Lekarzy w Lekkoatletyce - podsumowanie

W dniach 2-3.07.2016 r. na Stadionie Miejskim w Opolu odbyły się XXVI Mistrzostwa Polski Weteranów i V Mistrzostwa Polski Lekarzy w Lekkiej Atletyce.

Więcej →


„Lekarze Stomatolodzy 2016”

Komisja Stomatologiczna NRL oraz Ośrodek Studiów Analiz i Informacji NIL rozpoczynają w lipcu ogólnopolskie badanie opinii pt.: „Lekarze Stomatolodzy 2016”. Celem badania jest opisanie najważniejszych cech polskiej praktyki stomatologicznej, poznanie sytuacji środowiska lekarzy dentystów oraz poznanie opinii w kwestiach związanych zarówno z kształceniem, satysfakcją zawodową, jak i różnymi problemami, z którymi stomatolodzy stykają się w codziennej pracy.

Wyniki badania będą wykorzystywane w podejmowanych przez samorząd działaniach na rzecz poprawy warunków wykonywania zawodu lekarza dentysty. Aby wyniki badania możliwie pełnie pokazywały opinie ogółu lekarzy dentystów w Polsce, udział każdej zaproszonej do badania osoby jest bardzo ważny. Bardzo prosimy wszystkie osoby, które otrzymają takie zaproszenie o wypełnienie ankiety. Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa udział w badaniu.

Komisja Stomatologiczna NRL
Ośrodek Studiów Analiz i Informacji NIL


Szanowni Państwo

Zapraszamy na szkolenie w konkursie na realizację projektów dot. kształcenia podyplomowego lekarzy realizowanego w innych formach niż specjalizacje (Program Wiedza Edukacja Rozwój). Szkolenie odbędzie się 8 lipca br. w Ministerstwie Zdrowia. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 5 lipca br.

W czasie szkolenia omówione zostaną m.in. główne założenia konkursu, system obsługi wniosków aplikacyjnych - SOWA oraz zasady finansowania projektu.
Więcej informacji o konkursie na tej stronie internetowej.


Ogłoszenie postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy, Al. Mickiewicza 15 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Szczegóły pdf


Pierwszy Wieczór Toruński NOBLESSE OBLIGE

Dnia 16 kwietnia 2016 roku w Dworze Artusa w Toruniu odbył się pierwszy Wieczór Toruński NOBLESSE OBLIGE. Wieczór zorganizowany został przez Fundację św. Jana Jerozolimskiego i Związek Polskich Kawalerów Maltańskich a w skład zespołu organizacyjnego weszli Ewa i Antoni Bocheńscy oraz Marcin Kilanowski. W wydarzeniu tym uczestniczyło trzysta pięćdziesiąt osób a wśród nich przedstawiciele świata nauki, biznesu, duchowieństwa, lekarze, prawnicy a także liczni podopieczni ośrodków dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Więcej →


Obowiązek opłacania składek członkowskich, a praca za granicą

Dział Finansowy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu informuje, że lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a faktycznie wykonujący zawód za granicą i tam odprowadzający składki członkowskie, ma obowiązek opłacania składek członkowskich na rzecz okręgowej izby lekarskiej w Polsce, do której należy, jeżeli nadal chce utrzymać aktywne prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wynikające z tego przywileje, m.in.:

 • wypisywanie recept,
 • wystawianie skierowań,

Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku lekarzy, którzy nie wykonują zawodu, a sytuacja ta nie wynika z faktu zakończenia aktywności zawodowej we wszelkiej formie (np. praca na rzecz firmy farmaceutycznej). Również w tym przypadku, lekarz jest obowiązany do opłacania składek członkowskich na rzecz izby lekarskiej, w której figuruje na liście aktywnych członków.

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 05.09.2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej: „Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje na podstawie niniejszej uchwały w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz został skreślony z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej.” W związku z tym jedyną możliwością zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich w przypadku lekarzy, o których mowa na początku, jest pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu i złożenie dokumentu „Prawo Wykonywania Zawodu” do Działu Rejestracji Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu. Jest to jednoznaczne ze skreśleniem lekarza z listy członków izby lekarskiej i skutkuje brakiem możliwości wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Skarbnik
Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu
Sławomir Józefowicz


Szanowni Państwo

Informujemy, że od poniedziałku 16 maja Biuro Izby Lekarskiej w Toruniu będzie czynne w następujących godzinach:

Poniedziałek  8.00 - 18.00 
Wtorek 8.00 - 17.00 
Środa 8.00 - 16.00 
Czwartek 8.00 - 16.00 
Piątek 8.00 - 13.00 (do godz. 14.00 Dział Finansowy i Dział Praktyk Prywatnych)

Wycieczka jednodniowa Kórnik-Rogalin-Puszczykowo

Serdecznie zapraszamy na jednodniową wycieczkę Kórnik-Rogallin-Puszczykowo, która odbędzie się w dniu 18 czerwca (sobota). Cena wyjazdu to 170,00 zł.

Szczegóły pdf


Kujawsko-Pomorskie akcenty podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy

W dniach 13-14 maja br. w Hotelu Novotel Airport w Warszawie odbył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy. W Zjeździe wzięło udział kilkuset delegatów z izb lekarskich z całego kraju. Z ramienia Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu w Zjeździe uczestniczyli: dr Anita Pacholec, dr Łukasz Wojnowski, dr n. med. Andrzej Kunkel, dr Wiesław Umiński, dr Piotr Hubert, dr Stanisław Hapyn, dr Wojciech Kaatz i dr Sławomir Józefowicz.

Dr Anita Pacholec została wybrana do Prezydium Zjazdu, z kolei dr Wojciech Kaatz reprezentował Komisję Regulaminową, a dr Sławomir Józefowicz – Komisję Uchwał i Wniosków.

Dr Marian Janowski, wieloletni członek Naczelnego Sądu Lekarskiego, został uhonorowany odznaczeniem „Meritus pro Medici”. Serdecznie gratulujemy!

Podczas Zjazdu podjęto 2 stanowiska i 19 apeli. Ich treść prezentujemy poniżej w załączniku.

Stanowiska i apele XIII NKZL pdf (Źródło: NIL)

 • IMG_0024
 • IMG_0347
 • IMG_0375
 • IMG_0421
 • IMG_0485
 • IMG_0492
 • IMG_0515
 • IMG_0529
 • IMG_0542
 • IMG_0604
 • IMG_0628
 • IMG_0657
 • IMG_0726
 • IMG_0856
 • IMG_0917
 • IMG_0949
 • IMG_1492
 • IMG_1544
 • IMG_4102
 • IMG_4103
 • IMG_4104
 • IMG_4105
 • IMG_4106
 • IMG_4107

Źródło fotografii: Gazeta Lekarska


Wizyta delegacji Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Getyndze

W dniach 14-17.04. br. delegacja KPOIL przebywała z wizytą u naszych partnerów z Getyngi.

Więcej →


Nieprawdziwe informacje na temat zwrotu kosztów dla NIL – wniosek o sprostowanie treści w Tygodniku "Newsweek"

4 maja 2016 r. Rzecznik Prasowy NIL Katarzyna Strzałkowska zwróciła się do Redaktora Naczelnego Tygodnika "Newsweek" Tomasza Lisa z następującym wnioskiem o zamieszczenie sprostowania.

Więcej →


Naczelny Sąd Administracyjny: pacjent ma prawo do oryginału dokumentacji medycznej

19 kwietnia 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 lipca 2015 roku i oddalił skargę podmiotu leczniczego na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta.

Więcej →


Nagrody Prezydenta Miasta Torunia za rok 2015

pelka julian
Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski zwrócił się do Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu o zgłoszenie kandydatek i kandydatów do Nagród Prezydenta Miasta Torunia za rok 2015. W odpowiedzi Prezes ORL dr Łukasz Wojnowski wystąpił do Prezydenta z wnioskiem o przyznanie Nagrody w kategorii "Sport" dr Julianowi Pełce. Uzasadniając wniosek, Prezes ORL wskazał na bogaty dorobek medalowy imprez krajowych i międzynarodowych doktora Juliana Pełki, ale przede wszystkim na rolę popularyzatora aktywności fizycznej i sportu, w szczególności lekkoatletyki.

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu doceniając osiągnięcia sportowe oraz aktywną działalność społeczną nadała dr Julianowi Pełce zaszczytny Tytuł i Odznaczenie "Pro Gloria Medici". W 2011 roku Naczelna Izba Lekarska wybrała dr Juliana Pełkę Najlepszym Lekarzem Sportowcem Roku.

Zdjęcie pochodzi z serwisu lekkoatletyka-lekarska.blog.onet.pl


Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową zaprasza Państwa do wzięcia udziału w multimedialnym programie edukacyjnym pt. "Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową", którego autorem jest Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk.

Więcej →


XI Mistrzostwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w tenisie ziemnym

W sobotę, 21 maja br. na kortach TKKF w Bydgoszczy odbędą się XI Mistrzostwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w tenisie ziemnym o puchary prorektora ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Więcej →


Zjazd Absolwentów AM w Poznaniu 1975-1981

Zapraszamy wszystkich Absolwentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, rocznik 1975-1981 na spotkanie „35 lat minęło”, w dniu 15 października 2016 roku o godz 16.00.

Miejsce spotkania: Restauracja Hotel Meridian´s, Poznań ul. Litewska 22.

Wszystkie informacje i zapisy na stronie www.absolwenci1981-poznan-am.pl.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Jerzy Harasymczuk


13 Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolarstwie Szosowym

Komitet Organizacyjny oraz Lubelska Izba Lekarska zapraszają na 13 Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolarstwie Szosowym, które odbędą się 3-4 czerwca br. w Bychawie niedaleko Lublina.

Szczegóły na stronie www.szosa.eu.


Konkurs ofert - radiologia Grudziądz

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Grudziądzu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie radiologii na lata 2016 – 2018.

Więcej →


Zawody lekkoatletyczne

W dniu 18.06.2016 r. na Stadionie Miejskim w Toruniu ul. gen. J. Bema 23/29 odbędą się 1 Mistrzostwa Polski Lekarzy w Wielobojach Rzutowych i Pentathlonie.
W dniach 2-3.07.2016 r. na Stadionie Miejskim w Opolu odbędą się 5 Mistrzostwa Polski Lekarzy w Lekkoatletyce.

Więcej →


Sanepid a wymogi dostępu osób niepełnosprawnych do praktyki lekarskiej

Główny Inspektor Sanitarny: wymagania dla pomieszczeń, w których ma być wykonywana indywidualna praktyka lekarska, w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych, wykracza poza właściwości Sanepidu.

Więcej →


IX Kongres Polonii Medycznej

Zapraszamy na IX Kongres Polonii Medycznej, II Światowy Zjazd Lekarzy Polskich 2016. Program naukowy tego wielkiego spotkania ludzi medycyny w Warszawie, w czerwcu 2016 r., to efekt międzynarodowej i krajowej współpracy specjalistów różnych dziedzin. Razem pragniemy przedyskutować kwestie ochrony zdrowia, doskonalenia standardów i możliwości poprawy wyników leczenia.

Więcej informacji na temat Kongresu i możliwość rejestracji na stronie www.kongrespoloniimedycznej.org.

Zaproszenie pdf


Stanowisko Komisji Stomatologicznej w sprawie interpelacji poselskiej nr 1882

Prezentujemy stanowisko Komisji Stomatologicznej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu w sprawie interpelacji poselskiej nr 1882 poseł Haliny Szydełko. Zapraszamy również do zapoznania się z pismem Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej kierowanym do Ministra Zdrowia, oraz odzewem przedstawicieli innych izb lekarskich w Polsce na tę interpelację.

Stanowisko Komisji Stomatologicznej pdf

Pismo Wiceprezesa NRL pdf

Źródło: NIL

   

PRO MEMORIA

ghosh dipanjan

Dipanjan Ghosh

(1966-2016)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 czerwca 2016 r. zmarł Pan dr Dipanjan Ghosh 49 lat, absolwent AM w Bydgoszczy, specjalista pediatrii, zatrudniony w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

 

rojek ryszard

Ryszard Rojek

(1969-2016)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 czerwca 2016 r. zmarł Pan dr Ryszard Rojek 46 lat, absolwent AM w Gdańsku, specjalista pediatrii, zatrudniony w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

   

Kształcenie  

   

Seniorat  

   

Imprezy  

   

Składki  

   

abonament kancelaria

   

Biblioteka  

Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Toruniu

Poniedziałek   10.00-16.00
Wtorek  11.00-19.00
Środa  10.00-16.00
Czwartek  10.00-16.00
Piątek  10.00-16.00

Tel. 56 622 71 93

E-mail: odztor@gbl.waw.pl

   

uppl

   

Bezpłatne szkolenia warsztatowe dla lekarzy i lekarzy dentystów do 35 roku życia będących w trakcie stażu lub specjalizacji!

projekt ue

Do zdobycia 36 punktów edukacyjnych!

   
Submit to Facebook
   

inter logo

INTER Bezpieczny Lekarz

Prawne i ubezpieczeniowe aspekty działalności zawodowej lekarzy

   
© Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska 2016
0317595
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystko
482
675
2797
4204
16613
17951
317595

Online (15 minutes ago):3

IP:54.159.71.129