Kontakt  

dan kontakt

kontakt

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

87-100 Toruń

ul. Ignacego Danielewskiego 6

mapa g Mapa dojazdu

tel. 56 655 41 60, 62

tel./fax  56 655 41 60

kom. 601 651 040

e-mail: torun@hipokrates.org

NIP 9561208530

Bank PEKAO S.A.

63124040091111000044843364

Godziny otwarcia:

Poniedziałek   8.00 - 17.00
Wtorek 8.00 - 18.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 13.00

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

   

Kalendarz wydarzeń  

   

Najbliższe wydarzenia  

   

Meritum  

4 20 cover

Starsze numery   mer ico

   

inter baner

   

nil baner

   

net KPOIL

   
Submit to Facebook
   

 

Aktualności


(29.10.2020)

Apel Młodych Lekarzy Rodzinnych

Drogie Koleżanki i Koledzy,
w ciągu ostatnich miesięcy jesteśmy świadkami niepokojącego pogłębiania się podziału środowiska medycznego. Zarzuty i oskarżenia, które pojawiają się zarówno na zamkniętych forach internetowych, jak i w przestrzeni publicznej, uważamy w obecnej sytuacji za skrajnie nieodpowiedzialne i szkodliwe, bez względu na to, kto jest ich adresatem, a kto autorem.
Powiedzmy to wprost: zarówno personel medyczny, jak i pacjenci stali się ofiarami wieloletnich zaniedbań decydentów w kwestii ochrony zdrowia. Opieka medyczna w kraju, w którym rządzący zdecydowali, że interes polityczny jest ważniejszy niż interes publiczny, została pozostawiona sama sobie. W czasie ostatnich miesięcy konsekwentnie nie robiono nic, aby zapobiec chaosowi, w jakim się obecnie znajdujemy.
Lekarze, ratownicy, pielęgniarki, położne, farmaceuci oraz diagności laboratoryjni pracują ponad swoje siły, w warunkach podwyższonego ryzyka i z niedostatecznym wsparciem systemu. Zapewne są wśród nas nieliczni, którzy w czasie pandemii uchylają się od sumiennego wykonywania swoich obowiązków, ale publiczne zarzuty i awantury medialne, których jesteśmy świadkami, prawdopodobnie nie przekonają ich, aby postępować inaczej. Z pewnością jednak w oczach opinii publicznej takie oskarżenia kładą się szerokim cieniem na ofiarną pracę personelu medycznego w walce z pandemią. Z przykrością stwierdzamy, że jako środowisko medyczne wyraźnie zapomnieliśmy, że stoimy po tej samej stronie barykady.
Drodzy ratownicy, pielęgniarki, położne, lekarze, diagności, szanujmy nawzajem swoją pracę i zaangażowanie. Zdajemy sobie sprawę, że frustracja, przemęczenie oraz bezsilność wobec braku skutecznych rozwiązań powoduje chęć rzucania oskarżeń i szukania winnych. Niedopuszczalne jest jednak, aby celem tych ataków był personel medyczny. Wasi pacjenci są naszymi pacjentami, a nasi pacjenci Waszymi. Zarówno my, jak i Wy odbijamy się od zamkniętych drzwi na różnych poziomach lecznictwa i administracji, zarówno my, jak i Wy spotykamy się z powszechnym brakiem środków, olbrzymią biurokracją i niejasnymi procedurami, czego skutkiem staje się niepotrzebne cierpienie, a nawet śmierć chorych.
Współpraca podstawowej opieki zdrowotnej, oddziałów ratunkowych oraz lecznictwa szpitalnego nigdy nie była łatwa. Bo też nie może być łatwa w państwie ciągłego deficytu środków i pracowników, w którym system został stworzony tak, aby obracać pacjentów przeciwko nam oraz nas przeciwko sobie. W czasie pandemii dotychczasowe rysy i pęknięcia przybierają rozmiary przepaści, a stare zadry i blizny otwierają się na nowo. Nie możemy jednak pozwolić na dalszy podział środowiska i publiczne epatowanie wzajemnymi oskarżeniami. Wystarczająco uwłaczające są zarzuty polityków dotyczące braku zaangażowania personelu medycznego i jego współudziału w załamaniu systemu ochrony zdrowia. Nie wtórujmy rządzącym w przerzucaniu się winą za sytuację, której wszyscy jesteśmy ofiarami.
Drogie Koleżanki i Koledzy, stoimy u progu całkowitej zapaści opieki zdrowotnej, najbliższe miesiące postawią nas w obliczu drastycznych wyzwań intelektualnych, fizycznych, emocjonalnych i być może etycznych. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak my wykonujecie i będziecie wykonywać swoją pracę tak, aby otoczyć naszych wspólnych pacjentów możliwie jak najlepszą opieką. Brakuje nam wszystkiego: mądrego zarządzania, jasnych zasad postępowania, sprzętu, szpitalnych łóżek, personelu i czasu. Postarajmy się jednak, aby nie zabrakło nam wzajemnego zrozumienia i szacunku.
Z życzeniami zdrowia,
lek. Marta Kurdzielewicz-Roszkowska
w imieniu Komisji Młodych Lekarzy Rodzinnych


(26.10.2020)

Nie wszystko złoto, co się świeci – Sejmowa Komisja Zdrowia przegłosowała projekt o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Koleżanki i Koledzy,
Komisja Zdrowia przegłosowała projekt o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19. Wśród 28 głosujących, 21 było za, 1 przeciw, 6 wstrzymało się. Ustawa jest przedstawiana jako ukłon w stronę środowiska medycznego i spełnienie naszych postulatów – nic bardziej mylnego.
Procedowana ustawa dot. służby zdrowia w dobie COVID-19 została przedstawiona Sejmowi przez grupę 34 posłów, wśród których reprezentacja lekarzy praktycznie nie istnieje.
Czy to przypadek, że ustawa nie była konsultowana z żadnym partnerem społecznym ze środowiska medycznego, także z Naczelną Radą Lekarską? Gdyby ustawa była taka dobra, to czy jej zapisy byłyby ukrywane do samego końca przed światem medycznym?
Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia 21 października 2020 r. udzielono mi głosu tylko po mojej stanowczej interwencji i do dyspozycji miałem jedynie kilka minut, co wystarczyło na kilkuzdaniową wypowiedź. Nie było szansy na przedstawienie naszego stanowiska, uwag. Nie było mowy o wytłumaczeniu, przekonywaniu, dotarciu do rozsądku.
Poza mną do głosu nie był dopuszczony żaden inny przedstawiciel środowiska medycznego. Tymczasem dla garstki posłów obecnych na sali (ci uczestniczący zdalnie ze względów technicznych praktycznie nie uczestniczyli w dyskusji) i Wiceministra Zdrowia Sławomira Gadomskiego zarezerwowano blisko 10 godzin. Brakowało poważnej merytorycznej wymiany zdań, ludzkiego podejścia, głębszej refleksji i analizy obecnej sytuacji. Była butna polityka i brak szacunku do pracy medyków.
Każdy przedstawiciel Komisji otrzymał listę naszych poprawek. Z jednym drobnym wyjątkiem, zostały odrzucone przez posłów reprezentujących większość parlamentarną, w tym niestety także posłów będących lekarzami.
Proponowaliśmy, aby 200% wynagrodzenia mieli zagwarantowane wszyscy lekarze walczący z COVID-19, nieważne czy oddelegowani do pracy czy nie, nieważne czy pracujący w szpitalu wojewódzkim, powiatowym czy innym podmiocie. Poprawka została odrzucona, a obecny zapis obejmuje znikomą część środowiska, co może doprowadzić do wewnętrznych konfliktów.
Po uchwaleniu ustawy w aktualnym brzmieniu, na wyłączną odpowiedzialność Ministra Zdrowia, zostaną w uproszczonym trybie dopuszczeni do wykonywania w Polsce zawodu osoby posiadające dyplom lekarza zdobyty poza granicami Unii Europejskiej.
Mało tego, według przyjętych zapisów, znajomość języka polskiego będzie stwierdzana jedynie poprzez złożone oświadczenie. Pewnie jak ja, zachodzicie w głowę jaką gwarancję daje to oświadczenie, że przybyły lekarz będzie w stanie skomunikować się z pacjentem czy kolegą/koleżanką „po fachu”? Ciekaw jestem czy Minister Zdrowia zdaje sobie sprawę, jaki ciężar bierze na swoje barki? To przecież odpowiedzialność za bezpieczne wykonywanie zawodu przez lekarzy, którzy nie ukończyli 5-letnich studiów i, na dodatek, niemówiący po polsku!
Polscy lekarze nie boją się zagranicznej konkurencji, polscy lekarze boją się o bezpieczeństwo polskich pacjentów.
Jesteśmy świadkami zaniedbywania standardów, a to oznacza zagrożenie dla pacjentów i dla całego personelu medycznego. Ponadto - tak na marginesie - myślę, że nie powinniśmy nikogo kusić łatwym dostępem do pracy i zarobkiem w naszym kraju, w czasie, gdy wszędzie brakuje pomocy. To nieetyczne.
Ustawa przewiduje, że izby lekarskie powinny wydawać wojewodom listy lekarzy, których można skierować decyzją do pracy przy zwalczaniu COVID-19. Nie powiedziano tylko skąd izby lekarskie mają wiedzieć, czy lekarz nie podlega wyłączeniu od tego nakazu tj. czy nie jest w ciąży (w przypadku kobiet), czy nie cierpi na chorobę przewlekłą, czy nie sprawuje samodzielnie opieki nad dzieckiem do lat 14. I tu się zatrzymam, ponieważ poseł Piecha, którego wszystkie poprawki zostały zaakceptowane, chciał posunąć się jeszcze dalej i obniżyć samodzielną opiekę nad dzieckiem do 8 lat. Na szczęście Komisja zrobiła wyjątek od reguły i była to jedyna uwaga posła, której nie wprowadzono. Obawiam się jednak, że poseł Piecha nie spocznie i będzie dalej próbował wprowadzić tę poprawkę w dalszych etapach legislacyjnych.
Wracając do przekazywania danych wrażliwych do wojewodów – żadna izba lekarska nie ma prawa gromadzić takich danych o swoich członkach. Skąd zatem ma je wziąć? Tego ustawa nie wyjaśnia. Jest to ustawowy obowiązek wojewody – sami wojewodowie to przyznają. Przykładem jest wojewoda podlaski – jeszcze na początku pandemii, w marcu, zorganizował zbieranie informacji o medykach poprzez dzwonienie po placówkach medycznych, z prośbą o wskazanie, kogo może powołać do pracy przy COVID-19.
A co z naszymi Koleżankami i Kolegami posłami i senatorami, będącymi lekarzami? Ustawa zablokowała możliwość ich skierowania na pierwszy front w drodze decyzji wojewody, i to nawet gdyby chcieli zgłosić się na ochotnika. Na szczęście wprowadzono do ustawy zapis, że na ochotnika będzie mogła zgłosić się do wojewody matka samotnie wychowująca dziecko. Brawo!
Postulowane przez nas objęcie ochroną ubezpieczeniową na koszt państwa wszystkich medyków walczących z COVID-19 także zostało odrzucone.
Poprawką Naczelnej Rady Lekarskiej, która zyskała przychylność Ministra Zdrowia oraz większości rządzącej jest odroczenie o rok procesu wymiany dokumentów prawa wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Poprawka ta, choć istotna i zgodna z oczekiwaniami samorządu lekarskiego, nie wpływa na bezpieczeństwo wykonywania tych zawodów w czasie epidemii, co miało być celem ustawy.
Posłowie nie zdecydowali się również uwzględnić uwag samorządu lekarskiego do przepisów dotyczących tzw. klauzuli dobrego samarytanina, które w przedłożeniu poselskim zostały w istotny sposób ograniczone w odniesieniu do rozwiązań opracowanych przez samorząd lekarski i przekazanych Ministrowi Zdrowia. Bez uwzględnienia naszych poprawek klauzula, która miała być tarczą chroniącą medyków przed odpowiedzialnością karną, cywilną i zawodową, jest rozwiązaniem kadłubowym, redukującym tylko odpowiedzialność karną i to też przy sporym marginesie interpretacji.
Koleżanki i Koledzy,
to jest kolejny smutny przykład jak lekceważony jest głos środowisk medycznych, w tym lekarzy i lekarzy dentystów, i to w tak wymagającym i ciężkim czasie dla nas wszystkich. Ustawa, która mogłaby być dla nas tarczą jest bronią wymierzoną w nas, lekarzy i w innych przedstawicieli zawodów medycznych. Będzie nasz dzielić, konfliktować i nakładać na nasze izby obowiązki nie do zrealizowania. Powstająca ustawa to może być kolejny policzek wymierzony w całe środowisko medyczne.
Ustawa, spisana w pośpiechu, bez wyobraźni, zrozumienia i zwykłego, ludzkiego spojrzenia na sytuację, trafi w poniedziałek pod głosowanie w Senacie. Obawiam się, że przejdzie z ewentualnymi, drobnymi poprawkami.
Nie poddajemy się. Nieprzerwanie, w dzień i w nocy walczymy o Was i o bezpieczeństwo naszych pacjentów. Jeśli możecie, dołączcie do tej walki. Nagłaśniajcie absurdalne zapisy. Przedstawiajcie nasze stanowisko, tłumaczcie, prostujcie fałszywą narrację. Zwracajcie uwagę na konsekwencje, jakie przyniosą zapisy obecnego projektu ustawy.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
Andrzej Matyja


(25.10.2020)


(20.10.2020)

Stanowisko Prezydium NRL + komunikat prasowy Prezesa NRL w związku z nowelizacją tzw. ustawy Covid-19

W związku z zamiarem wprowadzenia przez rząd RP szeregu zmian w tzw. ustawie Covid-19, publikujemy stanowisko Prezydium NRL z dnia 20.10.2020 r., oraz komunikat prasowy Prezesa NRL prof. A. Matyi, ogłoszone w ww. sprawie.

Komunikat prasowy Prezesa NRL pdf

Stanowisko Prezydium NRL pdf


(20.10.2020)

Kolejne ułatwienie w pracy z pacjentami: e-skierowania

Prezentujemy pierwszą część poradnika dotyczącego e-skierowania, które wejdzie do codziennej praktyki w styczniu 2021 roku.

Poradnik e-skierowanie pdf

Wzór e-skierowania pdf


(16.10.2020)

Stanowisko Nr 4/VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL w Toruniu w sprawie wypowiedzi wicepremiera Jacka Sasina

Stanowisko pdf


(16.10.2020)

Szanowni Państwo,
poniżej przekazujemy treść listu Jerzego Owsiaka do Wicepremiera Jacka Sasina w związku z jego ostatnią wypowiedzią na temat środowiska lekarskiego. List został upubliczniony wczoraj, 14 października 2020 r., na oficjalnym profilu Jerzego Owsiaka na portalu społecznościowym Facebook - https://www.facebook.com/jerzyowsiak/posts/3381638155248486.

Drogi Panie Sasin,
Właśnie skończyliśmy 55. Konkurs Ofert https://www.wosp.org.pl/live/55konkursofert. Kupiliśmy 49 urządzeń za 27 mln PLN. Mega sprzęt na oddziały neurochirurgii dziecięcej w całej Polsce. W tym dwa zestawy zaawansowanych urządzeń do diagnostyki i leczenia neurochirurgicznego padaczki u dzieci (Warszawa, Szczecin). Takich urządzeń do tej pory w Polsce jeszcze nie było, a w Europie można je policzyć na palcach jednej ręki. Kupiliśmy je dla szpitali, w których lekarze i personel medyczny będzie ratował zdrowie i życie dzieci, dla lekarzy, o których pan powiedział, że nie są chętni do wykonywania swojej pracy, o których ma Pan tak obraźliwe zdanie, a którzy zwłaszcza teraz pracują w szpitalach ponad miarę. Nie tylko oni, ale także ratownicy medyczni, którzy padają ze zmęczenia i którym Pan i Pana koleżanki i koledzy nie zaproponowaliście logicznego ekwiwalentu pieniężnego za ich nieprawdopodobnie ciężką i obciążającą psychicznie pracę.
Nie znalazł Pan dobrych słów dla lekarzy, którzy pracują w systemie, który od marca nie może się skutecznie przygotować do walki z pandemią i stąd niektóre szpitale są przeciążone, a w niektórych nie ma tego problemu. I za to chce Pan winić personel i lekarzy?
My mamy zupełnie inne podejście - niezmienne od 29 lat. To właśnie dla nich po raz 55-ty dzisiaj kupiliśmy 63 urządzenia za 26 mln PLN a tydzień temu za te same pieniądze z 28. Finału w Centrum Zdrowia Dziecka przez 10 godzin negocjowaliśmy zakup PET-CT do diagnozowania dzieci z problemami onkologicznymi. To kolejne wyjątkowe urządzenie (za 15 890 000 PLN https://www.wosp.org.pl/.../sprzet-od-wosp-za-16-mln-pln...), które pomoże diagnozować wszystkie dzieci w Polsce. Tylko czy system zagwarantuje finansowanie tych wszystkich badań? Niech Pan, Panie Sasin, w tym pomoże i niech Pan choć raz będzie skuteczny.
Jeżeli Pan tego nie może i nie chce powiedzieć, to ja za Pana powiem - wszyscy Polscy lekarze, cały personel medyczny, ratownicy medyczni, wolontariusze, ludzie, którzy walczą z koronawirusem: WIELKIE DZIĘKI dla Was! Cieszymy się, że naszymi supernowoczesnymi sprzętami wspieramy najwyższe standardy polskiej służby zdrowia traktując te zakupy jako wzmocnienie polskiej służby zdrowia, która ma w obowiązku swoich działań nie tylko koronawirusa.
Lekarzom, personelowi medycznemu, ratownikom medycznym po trzykroć DZIĘKUJEMY!


(15.10.2020)

Proponujemy lekturę osobliwej treści komunikatu Zachodniopomorskiego NFZ...

"Czasowe zaprzestanie działalności leczniczej – warunki"

W związku z powtarzającymi się pytaniami Świadczeniodawców dotyczącymi czasowego zaprzestania działalności leczniczej, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniższą informację (...)

Zgodnie z poglądami doktryny i orzecznictwem „siła wyższa" to ogólne określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takiego, nad którym człowiek nie panuje, a więc zdarzenie, które musi mieć charakter zewnętrzny, a jego źródło musi znajdować się poza działalnością podmiotu leczniczego.
Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że problemy kadrowe podmiotu leczniczego, korzystanie z uprawnień pracowniczych (takich jak wypowiedzenie umowy, zwolnienie lekarskie itp.), problemy natury organizacyjno-prawnej, awaria sprzętu medycznego czy trudności ze znalezieniem kadry do pracy, nie mogą być potraktowane jako siła wyższa. Nadto wystąpienia określonego stanu chorobowego (także nowej choroby zakaźnej) nie można uznać za wystąpienie siły wyższej uzasadniającej czasowe (całkowite lub częściowe) zaprzestanie prowadzenia przez podmiot działalności leczniczej.
Przypomnieć w tym miejscu należy, że głównym zadaniem podmiotów leczniczych jest podejmowanie działań na rzecz poprawy i ochrony stanu zdrowia ludności poprzez zorganizowanie i prowadzenie działalności leczniczej w taki sposób, by zapewnić właściwą dostępność i jakość udzielanych świadczeń i to również w okresie stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii.


(15.10.2020)

Apel Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich do mediów i osób publicznych

Apel pdf


(15.10.2020)

Kto będzie dyrektorem szpitala na Bielanach?

Źródło: nowosci.com.pl


(13.10.2020)

Prezes NRL żąda przeprosin od Wicepremiera Jacka Sasina

Szanowny Panie Premierze,
pragnę wyrazić oburzenie Pana wypowiedzią w wywiadzie radiowym udzielonym dziś w godzinach porannych w Programie 1 Polskiego Radia. W swojej wypowiedzi zarzucił Pan części środowiska lekarskiego niechęć do wykonywania obowiązków lekarza. Podważanie zaufania społecznego do osób wykonujących zawód lekarza w okresie pandemii jest krzywdzące i skrajnie nieodpowiedzialne. Pana wypowiedź – szeroko rozpowszechniona w mediach – została bardzo negatywnie przyjęta w środowisku lekarskim.
Pomimo, że jestem w stałym kontakcie z Ministrem Zdrowia, nie otrzymywałem sygnałów o tym, że lekarze nie chcą w okresie epidemii wykonywać swoich obowiązków. Wprost przeciwnie, kierownictwo Ministerstwa Zdrowia wielokrotnie podkreślało zaangażowanie personelu medycznego w walce z epidemią. Nie wiem skąd zatem Pan Premier – stojąc na czele resortu aktywów państwowych – czerpał swą wiedzę w tym zakresie. Przede wszystkim jednak wzywam Pana do natychmiastowego przeproszenia środowiska lekarskiego, które Pana wypowiedź odebrało jako bardzo krzywdzącą.
Samorząd lekarski wielokrotnie apelował o wprowadzenie zmian w ochronie zdrowia. W dobie obecnie panującej pandemii koronawirusa wszystkie słabości systemu zostały obnażone: braki kadrowe, zła organizacja i nieefektywność, zbyt niskie finansowanie. W czasie pandemii lekarze stanęli w obliczu np. braku środków ochrony osobistej, testów, odpowiedniego sprzętu, chaosu decyzyjnego i organizacyjnego, a mimo to robili i robią wszystko, by walczyć o zdrowie i życie pacjentów.
Na marginesie pragnę również zaznaczyć, że samorząd lekarski od wielu tygodni bezskutecznie upomina się o wprowadzenie na czas epidemii rozwiązań prawnych, które modyfikowałyby zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej w związku z działaniami podejmowanymi przez lekarzy w ramach ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Oczekiwałbym zatem, że członkowie rządu zamiast przerzucaniem odpowiedzialności na lekarzy czy inny personel medyczny zajmą się, w zakresie swoich kompetencji, zapewnieniem lekarzom i innym pracownikom medycznym takich warunków działania w czasie pandemii, które pozwolą nam leczyć pacjentów.
Pana wypowiedź jest policzkiem wymierzonym całemu środowisku i podważa zaufanie do zawodu lekarza i lekarza dentysty.
Panie Premierze, Polskie Lekarki i Lekarze oczekują od Pana przeprosin.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

(źródło: NIL)


(13.10.2020)

Po porannej wypowiedzi wicepremiera Jacka Sasina ostra reakcja prezesów okręgowych izb lekarskich w Polsce

https://www.rp.pl/Polityka/201019823-Sasin-Czesc-lekarzy-nie-chce-wykonywac-obowiazkow.html

List prezesów OIL do Premiera RP pdf


(12.10.2020)

Szanowni Państwo,
przypominamy, że już za niespełna 3 miesiące (8.01.2021) wchodzi w życie obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej.

Katalog skierowań wystawianych w formie elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej od 8.01.2021 definiuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.04.2019 roku:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
 • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej (TK) finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne (prawo atomowe),
 • badania rezonansu magnetycznego (MR), badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych

Inne skierowania, nieobjęte tym rozporządzeniem nie będą obowiązkowe w postaci elektronicznej pod 8.01.2021. Trwają prace legislacyjne nad włączeniem do katalogu e-skierowań także rehabilitacji oraz psychiatrii.

Zachęcamy do wcześniejszego uruchomienia nowej funkcjonalności. Terminy gotowości poszczególnych dostawców można znaleźć na stronie: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-podmiotow-leczniczych/e-skierowanie.

Jeśli ktoś nie posiada dedykowanego oprogramowania gabinetowego, zachęcamy do korzystania z darmowego systemu: gabinet.gov.pl.

Jak obsłużyć e-skierowanie w aplikacji gabinet.gov.pl - tu można zobaczyć instrukcję obsługi.

W razie pytań lub jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel. 19 457

Pozdrawiamy
Centrum e-Zdrowia


(08.10.2020)

AKTUALIZACJA: Szczepionki przeciw grypie dla personelu medycznego

Szanowni Państwo,
możliwość zamówienia bezpłatnych szczepionek przeciw grypie dla personelu medycznego (z umową NFZ), zgodnie z informacją na stronie MZ, została przedłużona do 14 października br. do godz. 15:00: https://szczepionkanagrype.mz.gov.pl/

Szanowni Państwo,
zawiadamiamy o zamieszczonej na stronie Ministerstwa Zdrowia informacji o możliwości zamówienia bezpłatnych szczepionek przeciw grypie dla personelu medycznego (formularz zamówienia aktywny do 14 października do godz. 15:00):
https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepionki-przeciw-grypie-dla-personelu-medycznego
https://szczepionkanagrype.mz.gov.pl/


(07.10.2020)

Poszukiwani dawcy osocza

W związku z rosnącą ilością zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w województwie kujawsko-pomorskim, a co za tym idzie zwiększonym zapotrzebowaniem na osocze od ozdrowieńców, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o informowanie pełnoletnich pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa, zwłaszcza o lekkim lub bezobjawowym przebiegu zakażenia o możliwości oddania osocza po zakończeniu leczenia/izolacji. Dzięki pomocy lekarzy, będących w bezpośrednim kontakcie z chorymi, możliwe będzie dotarcie do większej ilości potencjalnych dawców osocza, a co za tym idzie uzyskanie większej ilości cennego leku pomagającego w walce z COViD-19.

Plakat pdf


(06.10.2020)

Skrajności i podobieństwa

Epidemia koronawirusa doprowadziła w obszarze lecznictwa do dwóch skrajnych sytuacji. Pierwsza z nich to postawa pacjentów unikających planowego leczenia – zwłaszcza szpitalnego – ze względu na strach przed zakażeniem. Zaniedbania w tej materii już „odbijają się czkawką” w profilaktyce, wczesnym wykrywaniu schorzeń oraz ogólnej zdrowotności obywateli. Druga – to ograniczenie lub wręcz zaniechanie udzielanie świadczeń w niektórych podmiotach leczniczych. W wielu zaś wprowadzono rozwiązanie pośrednie, czyli wizyty stacjonarne zastąpiono teleporadami.
Zmutowany wirus ma się dobrze i pewnie zostanie z nami jakiś czas. Obawą może napawać fakt niewydolności naszego systemu, nieskoordynowane lub niespójne działania, politykierstwo. Swoje „trzy grosze” dorzucają także pseudoautorytety i celebryci. Od zwykłych obywateli często słyszymy głosy, że ta cała pandemia to wymysł i zmowa firm farmaceutycznych i pazernych lekarzy, bo tylko środowisko medyczne w zasadzie zabiera głos, informując rzetelnie o realnym zagrożeniu więc oczywiste być musi, że mamy w tym interes.

Grypa czy Covid – oto jest pytanie

Bez wykonania testów molekularnych w zasadzie niemożliwe jest jednoznaczne rozróżnienie infekcji grypowej od zakażenia Sars-Cov-2. Jednakże, jak podaje prof. Andrzej Fal – internista i alergolog – są pewne różnice w przebiegu infekcji, które mogą pomóc w odróżnieniu nam obu rodzajów choroby. Grypa rozwija się w organizmie zdecydowanie szybciej niż zakażenie koronawirusem – trwa to najczęściej 2-4 dni. W przypadku koronawirusa, od zarażenia wirusem do rozwoju choroby mogą minąć nawet dwa tygodnie. W przebiegu Covid-19 częściej zdarzają się duszności, z kolei katar i ból gardła są bardziej typowe dla grypy. Utrata węchu i smaku w przebiegu Covid-19 różni się od tej, która dotyka chorych na grypę. W przypadku grypy przyczyną tej dolegliwości jest najczęściej katar. U pacjentów Covidowych zaburzenia te są dużo silniejsze aż do kompletnego zaniku smaku i węchu.
Grypa często powoduje bóle kostno--mięśniowe, tzw. „łamanie w kościach”, które trwają zwykle do trzech dni i poprzedzają resztę objawów. W przypadku koronawirusa charakterystyczny jest specyficzny kaszel, wspomniane duszności, zaburzenia smaku i węchu, utrata apetytu (zwłaszcza u dzieci), owrzodzenia na mocno ukrwionych błonach śluzowych, np. na języku. Raczej nie obserwuje się fazy dolegliwości mięśniowo-kostnych.
Dlatego badanie podmiotowe, szczegółowy wywiad z pacjentem wydaje się tak ważny. Dopiero bowiem suma dolegliwości może dać lekarzowi pełny obraz i wskazać lub przybliżyć właściwe rozpoznanie.

Dbajmy o oczy

Noszenie na co dzień okularów może stanowić ochronę przed wnikaniem wirusa Sars-Cov-2 do organizmu. W świetle prowadzonych badań, specjalista chorób oczu prof. Jerzy Szaflik – kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podnosi, że Sars-Cov-2 może wniknąć do organizmu poprzez oczy, które mają połączenie z nosem kanalikami łzowymi. Zainfekowane łzy mogą dostać się do nosa. Co ciekawe, badania wskazywały, że wirus może też replikować się w oczach osób zakażonych, konkretnie w komórkach spojówek. Ochrona oczu jest szczególnie ważna w przypadku personelu medycznego stykającego się z chorymi i potencjalnie chorymi. Nośmy zatem okulary ochronne, przyłbice lub gogle. Jedno z przeprowadzonych badań wykazało, że nieświadomie dotykamy twarzy, w tym ust, nosa i oczu ok. 23 razy na godzinę.
Wszystkim nam życzę bezinfekcyjnej Złotej Polskiej Jesieni.

Wojciech Kaatz
Prezes KPOIL w Toruniu


(06.10.2020)

Szanowni Państwo,
Lekarze i lekarze dentyści,
Członkowie KPOIL,

w związku z pojawieniem się możliwości pozyskania nieodpłatnych szczepionek przeciwko grypie dla lekarzy i lekarzy dentystów:

 • nie udzielających świadczeń w ramach NFZ oraz,
 • udzielających ww. świadczeń, lecz nie zgłoszonych do szczepienia przez swego pracodawcę,

prosimy Państwa - spełniających ww. warunki - chętnych do otrzymania szczepionki do zgłaszania się do biura KPOIL w celu wpisania na listę.
Zgłaszający - telefonicznie: 56 655 41 60, 601 651 040, osobiście, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - winien podać:

 • imię i nazwisko,
 • nr PWZ,
 • dane kontaktowe - adres, nr. telefonu, e-mail.

Ostateczny termin zgłoszeń: środa, 07.10.2020 r. do godz. 11.00.
Wpisanie się na listę nie oznacza pewności otrzymania szczepionki - ostateczny efekt zależny od Ministerstwa Zdrowia!


(01.10.2020)

mdpoz 2020

Wszystkim Pracownikom Ochrony Zdrowia w dniu Ich Święta składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności, ale także wytrwałości i odwagi w zmaganiach o zdrowie i życie pacjentów.


(30.09.2020)

Kampania Niezbędne dla Zdrowia

Szanowni Państwo,
ruszyła wieloetapowa wspólna kampania Naczelnej Izby Lekarskiej i Rzecznika Praw Pacjenta "Niezbędne dla Zdrowia".
Jej celem jest kształtowanie wśród obywateli poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem rekomendacji umieszczonych pod linkiem:
https://nil.org.pl/dzialalnosc/niezbedne-dla-zdrowia
i ich jak najszerszą popularyzację - poprzez miejsca pracy, strony internetowe czy media społecznościowe.
Z góry dziękujemy za zaangażowanie.


(30.09.2020)

Publikujemy Stanowisko Prezydium ORL w Rzeszowie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie poparcia działań Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu.

Stanowisko Prezydium ORL w Rzeszowie pdf


(30.09.2020)

#niezapominaj

Zapraszamy do wsparcia i propagowania akcji "Niezapominaj" oraz Manifestu do Polityków i Posłów IX Kadencji Sejmu oraz Senatorów X Kadencji Senatu: niezapominaj.com/


(28.09.2020)

Stanowisko PNRL ws. modyfikacji "Strategii walki z pandemią COVID-19 jesień 2020"

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, w którym wskazano potrzebę modyfikacji dokumentu „Strategia walki z pandemią COVID-19 jesień 2020" z dnia 03.09.2020 oraz wytycznych z dnia 23.09.2020 „Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ".

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Stanowisko Prezydium NRL pdf


(28.09.2020)

Prezes NRL apeluje o zwolnienie zdających PES z części ustnej

Szanowni Państwo,
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zaapelował do Ministerstwa Zdrowia o zwolnienie lekarzy przystępujących w sesji jesiennej do Państwowego Egzaminu Specjalistycznego z części ustnej tego egzaminu. Powodem jest wzrastająca liczba potwierdzonych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz zbliżający się sezon zachorowań na grypę.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Pismo Prezesa NRL do MZ pdf


(28.09.2020)

Apel Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych do ministra zdrowia

W imieniu środowiska specjalistów chorób zakaźnych prof. dr hab. Robert Flisiak, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, zaapelował do ministra zdrowia o natychmiastowe wycofanie zarządzenia powodującego obowiązek kierowania przez lekarza POZ praktycznie każdego pacjenta z dodatnim wynikiem genetycznym w kierunku SARS-CoV-2 do oddziału chorób zakaźnych. Tylko pierwszy dzień funkcjonowania tego zarządzenia spowodował zatkanie Izb Przyjęć, a w kolejnych dniach sparaliżuje oddziały zakaźne. Napór chorych skąpoobjawowych lub wręcz bezobjawowych (w dokumentacji oczywiście też są objawowi) którym lekarze POZ zlecają badania RT PCR uniemożliwi hospitalizację i leczenie osób faktycznie wymagających leczenia. Niezależnie od tego przy zachowaniu tego zarządzenia w najbliższym czasie dojdzie do nasilenia już i tak daleko posuniętej frustracji personelu oddziałów zakaźnych, czego konsekwencją będą już sygnalizowane mi wypowiedzenia specjalistów chorób zakaźnych, a w najlepszym wypadku zamknięcia izb przyjęć z powodu zapełnienia oddziałów. Dlatego zwracam się z prośbą o natychmiastowe spowodowanie konieczności opieki nad chorymi o łagodnym przebiegu choroby przez lekarzy POZ. Lekarzy POZ jest w Polsce dziesiątki tysięcy, a nas kilkuset. Zrzucenie na nas odpowiedzialności za to co normalnie jest obowiązkiem POZ (przed pandemią, a w cywilizowanym świecie również w jej trakcie) jest jak mam nadzieję tylko błędem, który zaraz zostanie naprawiony – napisał prof. dr hab. Robert Flisiak w apelu zamieszczonym na stronie internetowej PTEILCHZ.


(23.09.2020)

Pismo Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie ponoszenia przez lekarzy kosztów zlecanych przez nich badań diagnostycznych

Publikujemy pismo Rzecznika Praw Pacjenta, kierowane do prezesów okręgowych rad kekarskich, w sprawie ponoszenia przez lekarzy kosztów zlecanych przez nich badań diagnostycznych.

Pismo RPP pdf


(23.09.2020)

Wzór zaświadczenia uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

Szanowni Państwo,
w związku z informacją z Ministerstwa Zdrowia o stosowaniu przez lekarzy i położne placówek opieki zdrowotnej nieaktualnego wzoru zaświadczenia uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką, zamieszczamy wzór obowiązujący od 30 listopada 2019 r. - do ewentualnego wykorzystania.

Wzór zaświadczenia word


(18.09.2020)

Dotyczy kosztów zlecanych przez lekarzy badań diagnostycznych

Koleżanki i Koledzy Lekarze,

uprzejmie proszę o zgłaszanie Naczelnej Izbie Lekarskiej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji o podmiotach leczniczych, które nałożyły na lekarzy obowiązek poniesienia (całości lub części) kosztów zlecanych przez nich pacjentom badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych. Do zgłoszenia można dołączyć zanonimizowaną kopię umowy, w której pojawia się klauzula pomniejszająca wynagrodzenie lekarza o koszty zlecanych badań.
Negatywną ocenę tego zjawiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraziło już w stanowisku nr 124/19/P-VIII z dnia 19 grudnia 2019 r. Prezydium NRL uważa, że wynagrodzenie lekarza powinno być ustalane w oparciu o jego wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz nakład pracy i nie powinno być pomniejszane o koszt zleconych przez tego lekarza badań. Systemy wynagradzania lekarzy, przewidujące pomniejszanie wynagrodzenia o koszt zleconych badań diagnostycznych, mogą bowiem skłaniać lekarzy do odstępowania od zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej standardów leczenia i diagnostyki.
Teraz mamy potwierdzenie, że podobnego zdania jest Rzecznik Praw Pacjenta. W piśmie z dnia 15 września 2020 r. (znak: RzPP-DPR-WPZ.420.40.2020.PP) Rzecznik wskazał, że prowadzi postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów w zakresie takiej organizacji pracy podmiotów leczniczych, która przewiduje po stronie lekarzy obowiązek poniesienia (całości lub części) kosztów zlecanych przez nich pacjentom badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych. W praktyce oznacza to, że od wypracowanego przez lekarza wynagrodzenia są odejmowane koszty zleconych badań diagnostycznych. Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta praktyka taka narusza zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych.
Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Naczelnej Izby Lekarskiej o przekazanie mu danych potwierdzających stosowanie przez niektóre podmioty lecznicze postanowień umownych, z których wynika, że lekarz jest obciążany kosztami zlecanych badań. Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów o przekazanie tych informacji, które przyczynia się do poprawy standardów określających zasady wynagradzania za naszą pracę.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Andrzej Matyja
Prezes NRL


(15.09.2020)

Publikujemy Stanowisko Prezydium ORL w Płocku z dnia 11 września 2020 r. w sprawie poparcia działań Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu.

Stanowisko Prezydium ORL w Płocku pdf


(14.09.2020)

Publikujemy Stanowisko Prezydium ORL w Łodzi z dnia 8 września 2020 r. w sprawie poparcia działań Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu.

Stanowisko Prezydium ORL w Łodzi pdf


(11.09.2020)

ACTUS HOMINIS, NON DIGNITAS IUDICETUR

Koniec wakacji zdominowany został politycznie przez rekonstrukcję rządu.

Najpierw „zaskakujące dymisje” w resorcie na Miodowej, następnie premier powołał na stanowisko ministra zdrowia dotychczasowego prezesa NFZ, ekonomistę, Adama Niedzielskiego.

W środowisku medycznym – zdania podzielone a oczekiwania wobec nowego szefa resortu są, jak zawsze, ogromne.

Czy ta korekta coś zmieni? Czas pokaże.

Po raz pierwszy od szesnastu lat na czele resortu stanie jednakże minister, który nie jest lekarzem. Czy to ułatwi komunikację i zrozumienie się ze środowiskiem lekarskim? Zobaczymy.

Pan Adam Niedzielski był gościem NRL 04 września 2020 roku. To klasyczne otwarcie; wielu ministrów zdrowia postępowało podobnie i przyjmowało zaproszenie samorządu lekarskiego. Mimo kurtuazyjnej wizyty minister nie przyszedł z pustymi rękami. Zadeklarował:

 • oczekiwaną przez lekarzy nowelizację art. 37a,
 • jak najszybsze rozwiązanie kwestii „no fault” oraz,
 • zaprosił prezesa NRL, prof. A. Matyję do ścisłego, eksperckiego grona doradców Ministra Zdrowia.

Schody zawsze zaczynały się później a spraw i problemów do natychmiastowego rozwiązania niemało. Przekrój doświadczeń i wiedzy Pana ministra wydaje się być szeroki, wszak karierę zawodową rozpoczynał w ministerstwie finansów. Pracował także w NIK-u, Ministerstwie Sprawiedliwości, ZUSie i wspomnianym NFZ-cie. W świetle ocen ekspertów: „jest osobą bardzo zaangażowaną w walkę z pandemią Covid-19, nie potrzebuje czasu na zapoznanie się z aktualną sytuacją, zna słabe i mocne strony systemu” – to cytaty.

Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, że kompetencje i wiedza to jedno a chęci i polityczne przyzwolenie oraz możliwości to drugie.

Epidemia trwa w najlepsze. Medycy przyzwyczaili się już do innej rzeczywistości, do pracy w pełnym zabezpieczeniu w środki ochrony osobistej, zmiany modelu funkcjonowania przyjęć pacjentów w ramach POZ, AOS, na SOR-ach i w izbach przyjęć.

Ryzyko nie zmniejszyło się ani trochę. Zwiększyła się jednak nasza tolerancja na nie.

Nadal jesteśmy szczególnie narażeni na zarażenie Sars-Cov-2, nadal boimy się o siebie i swoich najbliższych.

Sezon wakacyjny dobiega powoli końca. Analizując ten czas i patrząc dookoła można jednak mieć uzasadnione obawy, czy wszyscy zdają sobie sprawę z zagrożenia. Wszechobecne poluzowywanie obostrzeń z pewnością służy ekonomii ale niekoniecznie naszemu bezpieczeństwu i zdrowiu. Zachowujmy się rozsądnie. Chrońmy siebie i innych, dystansujmy społecznie. Dajmy właściwy przykład. To na nas, w dużej mierze, spoczywa odpowiedzialność za edukację społeczeństwa i kreowanie właściwych postaw prozdrowotnych. Jesień za pasem. Nadchodzi czas wzmożonych zachorowań na grypę i wszelkie infekcje dróg oddechowych. Do tego koronawirus. Być może druga fala epidemii – oby nie. Naprawdę, wiele zależy od nas samych. Z niecierpliwością czekamy na szczepionkę. Zapowiedzi wydają się być optymistyczne.

Od października nowe pokolenie młodych lekarzy stażystów rozpocznie szkolenie i pracę. Niestety, jest ich bardzo mało. Rokrocznie mniej. Od 2014 roku, kiedy administracja szpitala wojewódzkiego wypowiedziała umowy na staże cząstkowe z innymi jednostkami, liczba stażystów drastycznie spadła. Chwilami nawet o ponad 40 procent. Konflikt pomiędzy szpitalami: bielańskim i miejskim nie służy współpracy, a tym bardziej edukacji młodych adeptów sztuki lekarskiej.

To krótkowzroczne myślenie. Odmowa udostępniania swojego potencjału szkoleniowego przez bezsprzecznie wiodącą placówkę medyczną w regionie jest niezrozumiała. Tracą wszyscy. Liczba stażystów wybierających Toruń na miejsce swojej początkowej edukacji spada. Maleje liczba młodych lekarzy w toruńskich szpitalach, także w WSZ. To już kilkuletni, niepokojący trend. Samorząd lekarski po raz kolejny zwraca uwagę na ten fakt i apeluje o rozpoczęcie konstruktywnego dialogu i porozumienie. Parafrazując słowa osób odpowiedzialnych za ten impas „nie wiem czy ktoś z administracji WSZ w Toruniu zastanowił się nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Nie tak przed laty bywało”.

Współpraca na polu kształcenia kadr medycznych przez lata układała się poprawnie pomiędzy jednostkami. I tu podkreślam jeszcze raz, są obszary działania takie jak kształcenie podyplomowe stażystów, które powinny być wyłączone z systemu ekonomicznego i konkurencji. Koleżanki i koledzy lekarze są otwarci, wyrażają pełną gotowość współpracy między szpitalami. Są już zmęczeni sztucznie podsycanym konfliktem, który można rozwiązać prostym gestem dobrej woli.

Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za bezpośrednie rozmowy, telefony, e-maile i sms-y. Za to, że dzielicie się swoimi problemami i troskami. Dla dobra całej społeczności lekarskiej. Jesteśmy dla Was. Drzwi samorządu lekarskiego są zawsze otwarte. Dużo wytrwałości i zdrowia na jesień! Pracy z pewnością nie zabraknie.

Wojciech Kaatz

Prezes ORL w Toruniu


9 11

11.09.2001 pamiętamy...


(09.09.2020)

Publikujemy Stanowisko Prezydium ORL w Warszawie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie poparcia działań Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu.

Stanowisko Prezydium ORL w Warszawie pdf


(07.09.2020)

Niezbędne Dla Zdrowia

Naczelna Izba Lekarska i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawiają 10 najważniejszych zasad, jak zadbać o zdrowie własne i bliskich. Inicjatywa NIL i RPP ma przypominać i propagować podstawowe zasady zdrowego trybu życia. Ogólnie dobry stan zdrowia zwiększa odporność organizmu, co w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa warte jest szczególnego podkreślenia.

„Niezbędne dla zdrowia” to zbiór rekomendacji przygotowanych wspólnie przez przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej i Rzecznika Praw Pacjenta. Kampania ma charakter długofalowy, a jej celem jest kształtowanie wśród obywateli poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

Jak zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie pt. „System ochrony zdrowia w Polsce - stan obecny i pożądane kierunki zmian” z maja 2019 r., według M. Lalonde’a[i] największy wpływ na stan zdrowia człowieka ma styl życia (53%), w dalszej kolejności otoczenie (21%), czynniki genetyczne (16%), a jedynie w 10% opieka zdrowotna. Tymczasem systemy opieki zdrowotnej pochłaniają ok. 90% wszystkich nakładów na ochronę zdrowia. Nakłady na edukację prozdrowotną i kształtowanie stylu życia sięgają tylko 1,5%, podczas gdy ich wpływ na redukcję umieralności sięga 43%[ii].

Dane te wskazują jak ważne, a zarazem niedoceniane jest znaczenie edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

Kampania będzie stopniowo rozwijana. Do tej prozdrowotnej inicjatywy mogą włączyć się wszyscy, którym zależy na poprawie kondycji naszego społeczeństwa.

Przygotowane i specjalnie zaprojektowane materiały w formie drukowanej i elektronicznej pozwolą odbiorcom lepiej zrozumieć wagę poszczególnych zaleceń.

Jako samorząd lekarski bijemy na alarm w sprawie dramatycznej sytuacji w ochronie zdrowia. W różny sposób zabiegamy o zwiększanie nakładów na zdrowie. Wiemy jednak, że to nie wystarczy. Potrzeba zmiany myślenia, skupienia nie tylko na medycynie naprawczej. Musimy docenić profilaktykę i edukację zdrowotną. Inicjatywa „Niezbędne dla zdrowia” świadczy o tym, że angażując się w wypracowanie rozwiązań systemowych, nie tracimy z pola widzenia potrzeby kształtowania zachowań prozdrowotnych – powiedział prof. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dodając: Liczymy, że zapoczątkowana przez NIL i RPP kampania nabierze rozmachu, dzięki włączeniu się do niej kolejnych partnerów. Każdy znajdzie tu pole do działania - samorządy, placówki oświatowe i edukacyjne, media, pracodawcy, szeroko rozumiane środowisko medyczne. Potrzeba tylko dobrej woli.

Obecnie dużo mówimy o potrzebie budowana systemu ochrony zdrowia opartego o wartości. Mamy więc dobry czas, aby przypomnieć, że za stan naszego zdrowia odpowiadamy także my sami. Nie ma lepszej, skuteczniejszej metody przekonywania społeczeństwa do wszelkich prozdrowotnych zachowań, niż edukacja prowadzona w tym zakresie – stwierdził Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec. Właśnie dlatego musimy dostarczyć obywatelom narzędzie edukacyjne, byśmy już od najmłodszych lat dowiadywali się, między innymi jak bardzo ważne są badania profilaktyczne, jak istotna jest odpowiednia dieta, aktywność fizyczna i generalnie - zdrowy tryb życia - podkreślił Rzecznik Praw Pacjenta.

Rozpoczynając kampanię, jej inicjatorzy - NIL oraz RPP - zgodnie podkreślają potrzebę rozwoju wszechstronnej edukacji zdrowotnej obywateli od najmłodszych lat, co powinno być wspólnym zadaniem dla różnych organów administracji publicznej – rządowej i samorządowej, w szczególności z obszaru zdrowia, edukacji, polityki społecznej. Właśnie temu mają również służyć szkolne zajęcia z Wiedzy o Zdrowiu.

Materiały przygotowane dla potrzeb kampanii dostępne są stronie Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Tam również będą zamieszczane aktualne informacje o przebiegu kampanii wraz w kolejnymi materiałami przygotowywanymi w miarę rozwoju tego długofalowego projektu.

Niezbędne dla Zdrowia - 10 najważniejszych zasad:

 1. Dbaj o zdrowie – zdrowie jest najważniejsze!
 2. Bądź aktywny fizycznie i zdrowo się odżywiaj.
 3. Nie pal papierosów, nie zażywaj narkotyków oraz dopalaczy, nie nadużywaj alkoholu.
 4. Korzystaj ze szczepień ochronnych i badań profilaktycznych.
 5. Dbaj o higienę osobistą.
 6. Nie lekceważ niepokojących objawów, przedstaw lekarzowi dokładnie swój problem. Niczego nie ukrywaj.
 7. Poinformuj koniecznie lekarza o zażywanych lekach, suplementach diety i innych produktach, jeśli czegoś nie wiesz lub masz wątpliwości – śmiało zadawaj pytania.
 8. Stosuj się do zaleceń lekarza. Miej cierpliwość w oczekiwaniu na efekt leczenia.
 9. Nie żyj złudzeniami – reklama i „doktor Google” nie leczą!
 10. Informuj lekarza o braku możliwości przyjścia na umówioną wizytę, dasz szansę innym na szybszą pomoc.

Niezbędne Dla Zdrowia - broszura pdf


(01.09.2020)

Interwencja Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie sporu pomiędzy WSZ, a KPOIL

Szanowni Państwo,
Dyrektor CEM w odpowiedzi na pismo Prezesa NRL z dnia 28 sierpnia 2020 r. poinformował, że organizując Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) w warunkach pandemii koronawirusa CEM musi zadbać nie tylko o rzetelność tego egzaminu, ale również o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich osób zaangażowanych w ten proces. Stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym konieczność zakrycia ust powoduje brak możliwości odsłaniania ich dla spożycia posiłku lub napicia się. Jak wskazał w piśmie Dyrektor CEM jest to pochodną wspomnianego obowiązku i jest uzasadnione podanymi warunkami bezpieczeństwa. Zwrócił również uwagę, że do egzaminu będzie przystępować nawet kilkaset osób dlatego reżim sanitarny musi być skrupulatnie przestrzegany.
Odpowiadając na oczekiwania wyrażone w przedmiotowym piśmie, CEM rozesłało do zdających uzupełniający komunikat, w którym objaśniło warunki dopuszczalności picia napojów i spożywania posiłków podczas najbliższego LDEK (będzie to dopuszczalne z uzasadnionych powodów, po poinformowaniu Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego oraz w sposób i w miejscu przez niego wskazanym, z zachowaniem reżimu sanitarnego). Jednakże w mailach rozesłanych przez CEM do osób mających zdawać egzamin, poinformowano, że będzie to możliwe jedynie ze względów zdrowotnych.
Zapewnienie zdającym egzamin wody i możliwości jej spożycia jest konieczne dla zapewnienia godnych warunków egzaminu i nie zwiększa zagrożenia epidemicznego, dlatego Prezes NRL zwrócił się do Ministra Zdrowia o pilną interwencję w tej kwestii.
Pismo do Ministra Zdrowia w załączeniu.
Link do strony NIL: https://nil.org.pl/aktualnosci/5011-pismo-prezesa-nrl-do-dyrektora-cem-aktualizacja-31082020-r
Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia pdf


(01.09.2020)

Interwencja Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie sporu pomiędzy WSZ, a KPOIL

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr hab. med. Andrzej Matyja zwrócił się do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organu załozycielskiego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu z apelem o osobiste zaangażowanie w rozwiązanie sporu pomiędzy władzami WSZ, a lekarzami zatrudnionymi w WSZ, oraz działającymi w ich imieniu i na ich rzecz władzami KPOIL.

Pismo Prezesa NRL pdf


(01.09.2020)

Publikujemy Stanowisko Prezydium ORL w Gdańsku z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie poparcia działań Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej.

Stanowisko Prezydium ORL w Gdańsku pdf


(28.08.2020)

Publikujemy Apel 9/A/VIII/20 Prezydium ORL w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie poparcia działań Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej.

Apel ORL BIL pdf


(21.08.2020)

Z kasy publicznego szpitala w Toruniu opłacono prywatny akt oskarżenia dyrektorki! Ciąg dalszy konfliktu lekarze kontra Sylwia Sobczak

Źródło: nowosci.com.pl


(21.08.2020)

(AKTUALIZACJA) Batalia sądowa: WSzZ - KPOIL

Publikujemy Stanowisko Konwentu Prezesów okręgowych rad lekarskich.

Stanowisko Konwentu Prezesów pdf

Pozew o zniesławienie pdf

Wniosek o umorzenie pdf

Postanowienie o umorzeniu - "Byłoby rzeczą nieprawdopodobną założyć, że Sylwia Sobczak jako osoba fizyczna opłaciła swój prywatny akt oskarżenia z pieniędzy publicznych, czyli szpitala, w którym pracuje." pdf
Postanowienie jest nieprawomocne.

Poniżej linki do artykułów w dzienniku "Nowości":

https://nowosci.com.pl/bedzie-nowy-dyrektor-szpitala-na-bielanach-sylwia-sobczak-w-konflikcie-z-samorzadem-lekarzy/ar/c14-15112282 (źródło: nowosci.com.pl)
https://nowosci.com.pl/dyrektorka-szpitala-kontra-samorzad-lekarzy-01-sad-umorzyl-sprawe-jej-prywatnego-aktu-oskarzenia/ar/c14-15113604 (źródło: nowosci.com.pl)


(21.08.2020)

Nowy Minister Zdrowia

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Lekarze i Lekarze Dentyści!
Dziś, 20 sierpnia br. Premier Mateusz Morawiecki podał nazwisko nowego szefa resortu zdrowia. Będzie nim dr Adam Niedzielski, dotychczasowy Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. W imieniu środowiska lekarskiego składam Panu Ministrowi serdeczne gratulacje i życzę sukcesów, które przełożą się na odczuwalną poprawę kondycji polskiej ochrony zdrowia, większą satysfakcję pacjentów, a także możliwość pracy lekarzy i całego personelu medycznego w warunkach na miarę XXI wieku.
Wiemy jak trudnego zadania podejmuje się Pan Minister w obszarze kluczowym dla bezpieczeństwa kraju i jego obywateli - bezpieczeństwa zdrowotnego, ale także ekonomicznego. Deklarujemy pełną otwartość na dialog i współpracę. To my - lekarze - jesteśmy najbliżej naszych pacjentów i wiemy, jak wygląda dzień powszedni w szpitalu, na SOR, w przychodniach, poradniach i wszystkich innych placówkach, gdzie pełnimy naszą misję. Jesteśmy gotowi dzielić się obserwacjami i doświadczeniami.
Koronawirus obnażył wszystkie słabości systemu ochrony zdrowia. Jesteśmy świadkami niebezpiecznego zjawiska – spychania na margines rzeszy pacjentów niezakażonych, ale z przewlekłymi schorzeniami i dolegliwościami, których nie wolno bagatelizować. Często w zderzeniu z niewydolnym systemem i pacjenci i my, medycy stajemy się bezradni. Lekarzom nie wolno o tym milczeć.
Ministrowie się zmieniają. My pozostajemy w pełnej gotowości. Pracujemy w takich warunkach, jakie mamy. Bardzo często niełatwych, ostatnio coraz trudniejszych. Pracujemy z pełnym poświęceniem, za co moim Koleżankom i Kolegom, Lekarzom i Lekarzom Dentystom bardzo dziękuję. Równie gorąco dziękuję przedstawicielom wszystkich zawodów medycznych.
Od początku tego roku, lekarze i cały personel medyczny, a przede wszystkim pacjenci, poddani jesteśmy wyjątkowej próbie. Do problemów, które od lat nękają ochronę zdrowia (wystarczy wymienić brak funduszy, personelu czy aparatury, a także biurokrację czy złe rozwiązania organizacyjne i prawne) doszła pandemia COVID-19. Zbliża się okres jesienno-zimowy, w którym od lat mamy wzrost zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne. Splot tych zakażeń może spowodować załamanie systemu ochrony zdrowia. Chcemy dobrze przygotować się do tej walki o zdrowie i życie naszych pacjentów. Liczymy też bardzo na realne wsparcie ze strony nowego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Wiemy, że problemów jest wiele i nie rozwiąże się ich z dnia na dzień, ale jesteśmy przekonani, że tylko szczera, otwarta, partnerska rozmowa może doprowadzić do trafnych decyzji.
Podczas walki z pandemią samorząd lekarski wielokrotnie apelował – niestety, bez odzewu - o zmianę koncepcji tzw. szpitali jednoimiennych i ich reorganizację. Wciąż upominamy się o jasne i spójne kryteria testowania, o zapewnienie sprawnej współpracy między Sanepidem a POZ, o klarowny podział ról między podmiotami w systemie ochrony zdrowia, bez którego pacjenci będą pozostawieni sami sobie, a na SOR-ach będą się rozgrywać dantejskie sceny. To tylko przykłady spraw, które nie mogą czekać.
Od nowego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oczekujemy nie tylko pilnego przedstawienia strategii walki z COVID-19, ale przede wszystkim strategii, jak najszybszego wdrożenia takiego modelu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w którym koronawirus nie będzie przesłaniał innych, często dramatycznych problemów medycznych. One istnieją i odłożone w czasie dadzą o sobie znać ze zdwojoną mocą. Stany nagłe, choroby przewlekłe – kardiologiczne, onkologiczne, problemy psychiatryczne, zwłaszcza dzieci i młodzieży nie zaczekają, aż poradzimy sobie z pandemią.
Potrzebne są szybkie i mądre decyzje. Czekają na nie nie tylko lekarze, a przede wszystkim pacjenci. Jako środowisko lekarskie deklarujemy, że jesteśmy otwarci na dialog ze wszystkimi, którzy decydują o kształcie polskiego systemu ochrony zdrowia, a wśród nich z nowym Ministrem Zdrowia. Żywię głęboką nadzieję, że dobro pacjentów i słowa przysięgi Hipokratesa, mimo że resortem nie pokieruje lekarz - będą tworzyć płaszczyznę dla prawdziwie owocnej współpracy.

Z poważaniem,
Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej


(10.08.2020)

Apele Prezydium NRL

Prezentujemy apele podjęte przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Apel nr 29 pdf

Apel nr 30 pdf


(27.07.2020)

Apel Prezesa NRL ws. wypowiedzi ks. Romana Kneblewskiego

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 23 lipca 2020 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do Jego Ekscelencji ks. Abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z prośbą o reakcję na nieprawdziwie i wysoce szkodliwe dla zdrowia publicznego wypowiedzi ks. Romana Kneblewskiego, który w różnych publikacjach internetowych neguje fakt występowania epidemii oraz potrzebę stosowania środków ochrony przed jej szerzeniem.
Pismo w załączeniu.
Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Pismo Prezesa NRL do Przewodniczącego KEP pdf


(27.07.2020)

Projekt zmian do tzw. specustawy covidowskiej przekazany do Ministerstwa Zdrowia

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało Ministerstwu Zdrowia pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu analizy problemu oraz ewentualnego podjęcia prac legislacyjnych. Projekt został przygotowany przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i przewiduje ograniczenie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej osób wykonujących zawody medyczne za działania pozostające w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19.

Pismo Prezesa NRL do Ministra Sprawiedliwości pdf

Pismo przekazane do Ministra Zdrowia pdf


(27.07.2020)

Nie związujcie nam rąk - manifestacja PZM 08.08.2020

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
W imieniu lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych tworzących Porozumienie Zawodów Medycznych serdecznie zapraszam na Manifestację, która odbędzie się 8.08.2012r. w Warszawie. Start o godz. 12 pod Ministerstwem Zdrowia, marsz zakończymy pod sejmem, gdzie będzie scena.
Proszę o przekazanie zaproszenia jak najliczniejszemu gronu medyków.
Pozdrawiam,
Krzysztof Hałabuz


(27.07.2020)

Apel Prezydium NRL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało Apel o poparcie postulatów protestu przeciwko przyjętym zmianom w kodeksie karnym.

Apel Prezydium NRL pdf


Hotel Pro Medico w Warszawie

Nocleg dla lekarzy i lekarzy dentystów oferujemy w preferencyjnych cenach.
Szczegóły i rezerwacja: https://izba-lekarska.org.pl/izba-dla-ciebie/hotel

Hotel Pro Medico Warszawa pdf


Sejm RP poparł niektóre poprawki Senatu RP do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Szanowni Państwo,
w dniu 16 lipca 2020 r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP zostało rozpatrzone sprawozdanie sejmowej Komisji Zdrowia dotyczące poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystów oraz niektórych innych ustaw.
Spośród przyjętych przez Sejm RP poprawek Senatu RP, najważniejsze to wykreślenie przepisów:

 • dotyczących szczególnego trybu przyznawania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom specjalistom spoza UE,
 • przewidujących dodatkowe punkty za list intencyjny w postępowaniu kwalifikacyjnym do specjalizacji.

Samorząd lekarski na wszystkich etapach procesu legislacyjnego walczył o usunięcie z projektu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty powyższych, niekorzystnych zapisów.
Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie wniosku dot. zobowiązania Agencji Rezerw Materiałowych do wydania ŚOI

Pod koniec kwietnia br. KPOIL wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia o zobowiązanie Agencji Rezerw Materiałowych do wydania środków ochrony indywidualnej. Publikujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na ten wniosek.

Wniosek KPOIL pdf

Odpowiedź MZ pdf


Prospekt informacyjny dla lekarzy stażystów na rok 2020/21

Szanowni Absolwenci
Uniwersytetów Medycznych,
Koleżanki i Koledzy,
oddajemy w Państwa ręce kompleksowy informator, który pomoże Wam podjąć trudną decyzję co do wyboru miejsca odbywania stażu podyplomowego i przyszłych specjalizacji na obszarze działania naszej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Toruń, Włocławek, Grudziądz, Brodnica, Chełmno, Rypin, Radziejów, Lipno, Aleksandrów Kujawski i Chełmża – Gotyk Na Dotyk, nadwiślańskie tereny wypoczynkowe, Dolina Drwęcy, pojezierza, tradycje lotnicze i kawaleryjskie – witają Was i zapraszają. Ale przede wszystkim oferujemy profesjonalne, nowoczesne placówki medyczne na najwyższym poziomie z wysoko wykwalifikowaną kadrą życzliwych opiekunów i nauczycieli.
KPOIL oddaje Państwu również cały wachlarz dodatkowych możliwości szkoleń, kursów, konferencji, wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych oraz integracyjnych, w tym kartę sportowo-rekreacyjną, OK System, na bardzo preferencyjnych zasadach. Zacznijcie Wasze zawodowe życie i karierę z Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Lekarską w Toruniu, czekamy na Was!

Prezes ORL w Toruniu

Wojciech Kaatz

Prospekt pdf


Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP - dot. zmiany w art. 37a kk

Szanowni Państwo,

pismem z dnia 22 czerwca 2020 r. Prezes NRL zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do tego, aby oprotestowana przez środowisko lekarskie nowelizacja art. 37a kodeksu karnego nie weszła w życie (pismo w załączeniu).

Odpowiedź ze strony Szefa Kancelarii Prezydenta RP nadeszła po ponad dwóch tygodniach oczekiwania, kiedy wiadomo już nie tylko, że Prezydent RP podpisał ustawę zwaną potocznie Tarczą antykryzysową 4.0, która nowelizuje art. 37a kodeksu karnego, ale również, że nowelizacja ta weszła już w życie i obowiązuje.

Z odpowiedzi otrzymanej od Szefa Kancelarii Prezydenta RP wynika, że zmiana w art. 37a kodeksu karnego nie zwiększa zagrożenia karnego za nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kodeksu karnego), spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kodeksu karnego) ani za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kodeksu karnego). Kancelaria Prezydenta RP wyjaśnia ponadto, że nowelizacja art. 37a kodeksu karnego stanowi usuniecie rażącego błędu w formule tego przepisu wprowadzonej w 2015 roku. Kancelaria Prezydenta RP odpowiada również, że wskutek nowelizacji art. 37a kodeksu karnego sąd nie utracił możliwości orzekania kary wolnościowej, możliwe będzie także w sprawach o tzw. błąd medyczny zastosowanie przez sąd warunkowego umorzenia postępowania.

W treści pisma, które otrzymaliśmy, Kancelaria Prezydenta RP niestety nie ustosunkowała się do podnoszonego w piśmie Prezesa NRL zarzutu niewłaściwego trybu stanowienia przepisów z zakresu prawa karnego, które poprzednio w czerwcu 2019 r. stanowiły podstawę wystosowania przez Prezydenta RP wniosku o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją nowelizacji kodeksu karnego.

Po drugie, warto odnotować, że w piśmie Prezesa NRL do Prezydenta RP stwierdzono jedynie, że zmiana art. 37a kodeksu karnego ograniczy sądowi (a nie pozbawi) możliwość wymierzania kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności. W tym zakresie ze strony kancelarii Prezydenta RP nie uzyskano odpowiedzi.

Treść pisma z Kancelarii Prezydenta RP w załączeniu.

Michał Kozik
radca prawny
Naczelna Izba Lekarska

Pismo Prezesa NRL pdf

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP pdf


Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie wypowiedzi Prezydenta RP dotyczącej szczepień ochronnych

Treść Stanowiska


Dystans społeczny

Krzywa wypłaszczenia w jakim punk­cie jest – już wiemy. Po tych kilku mie­siącach pandemii, na wstępie dziękuję wszystkim, których nie sposób wymie­nić z osobna, bo zajęłoby to zapewne cały artykuł – za trud, wkład, bezintere­sowne zaangażowanie i pracę na rzecz całego naszego środowiska.
Nemo iudex in causa sua, ale z ogro­mu przekazanych nam przez koleżan­ki i kolegów opinii izba lekarska zdała egzamin. Pomogliśmy rzeczowo i ma­terialnie: przekazaliśmy środki ochro­ny osobistej, zapewniliśmy wsparcie finansowe w postaci zapomóg, zwol­nień ze składek lekarskich, możliwości ubezpieczeń. Zaoferowaliśmy wsparcie prawne: „armia” adwokatów pro bono, nasze biuro prawne i rzecznik praw le­karza dostępni w zasadzie 24h/dobę – w konfrontacji z NFZ, z pracodawca­mi, w sprawach urzędniczych i czysto lekarskich. Czuwaliśmy nad godnym wykonywaniem zawodu lekarza. Dla­tego dziękuję za dobre słowa i uznanie. Dla Was jesteśmy.
Ale nie wszystko się udało. Po­wszechnego i systemowego testowania pracowników ochrony zdrowia, o któ­re od początku pandemii tak zabiegały izby lekarskie dla bezpieczeństwa oby­wateli, pacjentów i białego personelu nie wdrożono. Nie zauważono potrze­by… Za to był hejt i wytykanie palcami naszej grupy zawodowej jako poten­cjalnie najbardziej „niebezpiecznej” dla społeczeństwa, podsycane wypowie­dziami w mediach i to niejednokrotnie publicznych.
Sprawa Śląska, górników i ich rodzin jednoznacznie i dobitnie pokazała, jak traktuje nas rząd. Tam problemów z te­stami na koszt podatnika nie było. Po­nad kilkadziesiąt tysięcy wymazów. Ale przecież górnik pracuje ciężko, a węgiel jest bardzo potrzebny…
Wiele ważnych dla środowiska spraw natury legislacyjnej nie zostało uregulowanych ani wdrożonych. Zna­leziono natomiast czas i chęci, aby pod przykrywką tarczy antykryzysowej 4.0, tylnymi drzwiami realnie zaostrzyć od­powiedzialność karną lekarzy za błędy popełnione nieumyślnie i zdarzenia medyczne. I to w czasie stanu epidemii, kiedy w wielu krajach z powodzeniem funkcjonują już w tak trudnych i stre­sowych chwilach rozwiązania typu no­-fault. Między innymi dlatego samorząd lekarski wniósł projekt ustawy „dobry samarytanin”.
Żadna władza nie przepada za le­karzami i w ogóle niespecjalnie za in­teligencją, zwłaszcza opiniotwórczą. Ciągle coś jej przeszkadza, ciągle się z czymś nie zgadza, nieproszona wyda­je głos, „popełnia” stanowiska i apele, wiecznie chciałaby coś opiniować i na coś zwracać uwagę. W relacjach ze śro­dowiskiem lekarskim rząd i decydenci zachowują bezpieczny dystans spo­łeczny. Tak bezpieczny i tak odległy, że w zasadzie dialogu nie ma. Za to jest grono prywatnych i anonimowych eks­pertów rządowych, których tożsamości minister ujawnić nie może. A przecież chodzi o to, aby wyciągnąć wnioski i wypracować rozwiązania umożliwia­jące lekarzom i lekarzom dentystom bezpieczną oraz efektywną, dobrze zor­ganizowaną, uczciwie opłaconą pracę adekwatnie do zagrożeń i zmieniającej się sytuacji.
25 i 26 czerwca 2020 roku na mocy „specustawy covidowej” przeprowadzi­liśmy głosowanie w trybie obiegowym nad uchwałami zjazdowymi. To nie­zbędne, aby zatwierdzić budżet i preli­minarz, sprawozdania organów i komi­sji, absolutorium dla ORL. Wszystkim delegatom na OZL serdecznie dziękuję za zrozumienie, mobilizację i sprawne wypełnienie swoich samorządowych obowiązków. Życzę wszystkim Państwu bezpiecznych wakacji i zasłużonego od­poczynku. Kto wie, co przyniesie nam jesień?
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Wojciech Kaatz


Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie wypowiedzi Prezydenta RP na temat szczepień

Przedstawiamy Stanowisko Pezesów Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie wypowiedzi Prezydenta RP Andrzeja Dudy dotyczącej szczepień.

Stanowisko Prezesow ORL pdf


Odpowiedź Pana doktora Wojciecha Kaatza, Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu na list Pana prof. zw. dr. hab. n. med. Marka Jackowskiego, Lekarza Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

Odpowiedź na list prof. Marka Jackowskiego pdf

List prof. Marka Jackowskiego pdf


#NieDlaZmianArt37aKK

 • art37kk_1
 • art37kk_2
 • art37kk_3
 • art37kk_4
 • art37kk_5

(25.05.2020)

Odpowiedź Prezesa ORL w Toruniu na pismo Prezydium Rady Ordynatorów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

Publikujemy odpowiedź Prezesa ORL w Toruniu na pismo Prezydium Rady Ordynatorów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

Pismo Prezydium Rady Ordynatorów pdf

Odpowiedź do Prezydium Rady Ordynatorów pdf


(22.05.2020)

Lekarze kontra dyrekcja szpitala na Bielanach: przeprosiny albo sąd? Konflikt ostry jak nigdy

Źródło: nowosci.com.pl


(18.05.2020)

W załączeniu prezentujemy treść odpowiedzi KPOIL na oświadczenie Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu zamieszczone w "Nowościach" w dniu 13.05.2020 r.

Pismo do Dyrektor WSzZ w Toruniu pdf


(09.05.2020)

Lekarze z Bielan kontra dyrekcja: konflikt rośnie! Ostre zarzuty Okręgowej Rady Lekarskiej

Źródło:nowosci.com.pl


(04.05.2020)

Pismo Prezydium ORL w Toruniu w sprawie zarządzenia wewnętrznego nr 77/2020 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Koleżanki i Koledzy!

Informuję, że Lekarze pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu już kilka dni temu zwrócili się oficjalnie do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z prośbą o pomoc w związku z ogromną niepewnością dotyczącą ich sytuacji prawnej, możliwości pracy i zatrudnienia po wprowadzeniu przez dyrekcję WSzZ zarządzenia wewnętrznego „nr 77” oraz bezprawnego ultimatum wobec lekarzy w sprawie ograniczenia ich miejsca pracy tylko do jednego, samych warunków pracy i wynagrodzenia. Niezależni prawnicy, biuro prawne Izby Gdańskiej oraz nasze biuro prawne przygotowały wyczerpujące opinie na ten temat - jednoznacznie wskazujące, że zarządzenie Pani dyrektor „mija się z prawem” (do wglądu na stronie KPOIL i FB). Dzisiaj, w związku z informacją od lekarzy o przygotowywanych niekorzystnych aneksach do umów dla wszystkich lekarzy z WszZ, które zmuszeni byliby podpisać mamy kolejne zgłoszenia lekarzy z BIELAN z prośbą o pomoc i reakcję KPOIL. Przygotowaliśmy w tej sprawie pisma do Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego i dyrektora WSzZ Pani Sylwii Sobczak z żądaniem niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i natychmiastowego anulowania bezprawnych ograniczeń. Prezentujemy je poniżej. KPOIL wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich działań nieposiadających podstawy prawnej w stosunku do naszych lekarzy członków KPOIL w Toruniu. Prosimy o zgłaszanie do KPOIL lub naszego Rzecznika Praw Lekarza wszelkich przejawów prób łamania praw wobec lekarzy.
Prezes ORL w Toruniu, Wojciech Kaatz

Pismo Marszałek pdf

Pismo Dyrektor pdf

Opinia prawna z załącznikami pdf pdf pdf


(30.04.2020)

Opinia prawna dotycząca ograniczenia swobody wykonywania zawodu lekarza przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.04.2020 r.

Prezentujemy opinię prawną dotyczącą wprowadzenia ograniczenia swobody działalności gospodarczej osób wykonujących zawód medyczny i części placówek medycznych w drodze rozporządzenia autorstwa mec. Karola Kolankiewicza z Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, oraz mec. Krzysztofa Izdebskiego z KPOIL w Toruniu.

Opinia prawna pdf

Oświadczenie lekarza word


(29.04.2020)

(AKTUALIZACJA z 29.04.2020) Zarządzenie kierownictwa szpitala w sprawie jed(y)nego miejsca pracy – opinia prawnika K-POIL - w świetle treści rozporządzenia MZ z dnia 28.04.2020

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu otrzymuje szereg niepokojących sygnałów dotyczących zarządzenia, które w ostatnich dniach zostało wydane przez dyrektora jednego z miejscowych szpitali.

Treść tego zarządzenia w sposób arbitralny oraz - w pewnym zakresie - wątpliwy prawnie reguluje szereg kwestii, związanych z pracą personelu medycznego.

KPOIL informuje, iż treść przedmiotowego zarządzenia poddawana jest aktualnie szczegółowej analizie prawnej, o której wynikach będą Państwo sukcesywnie informowani - poprzez komunikaty umieszczane na stronie internetowej KPOIL.

W tym miejscu należy zasygnalizować, iż poważne wątpliwości prawne budzą w szczególności kwestie:

 1. Wprowadzenia jednostronną decyzją dyrekcji szpitala - faktycznego zakazu konkurencji, którym obarczeni będą pracownicy medyczni szpitala.
 2. Sposobu regulacji kwestii powierzenia pracownikom medycznym pracy innej, niż określona w umowach łączących pracownika ze Szpitalem.
 3. Wprowadzenia obowiązku pozostawania personelu medycznego w ciągłej gotowości do świadczenia pracy.
 4. Brak określenia czasu obowiązywania zarządzenia.

Poważne zastrzeżenia budzą także zapisy końcowe zarządzenia, które grożąc odpowiedzialnością karną oraz pracowniczą za niestosowanie się do jego treści, wywierają niedopuszczalną presję na jego adresatach.

Poniżej, w plikach pdf, mogą Państwo zapoznać się z analizą prawną, dotyczącą powyższych kwestii.

Analizy prawne dotyczące zakazu konkurencji pdf pdf pdf


(17.04.2020)

Zarządzenie kierownictwa szpitala w sprawie jed(y)nego miejsca pracy – opinia prawnika K-POIL

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu otrzymuje szereg niepokojących sygnałów dotyczących zarządzenia, które w ostatnich dniach zostało wydane przez dyrektora jednego z miejscowych szpitali.

Treść tego zarządzenia w sposób arbitralny oraz - w pewnym zakresie - wątpliwy prawnie reguluje szereg kwestii, związanych z pracą personelu medycznego.

KPOIL informuje, iż treść przedmiotowego zarządzenia poddawana jest aktualnie szczegółowej analizie prawnej, o której wynikach będą Państwo sukcesywnie informowani - poprzez komunikaty umieszczane na stronie internetowej KPOIL.

W tym miejscu należy zasygnalizować, iż poważne wątpliwości prawne budzą w szczególności kwestie:

 1. Wprowadzenia jednostronną decyzją dyrekcji szpitala - faktycznego zakazu konkurencji, którym obarczeni będą pracownicy medyczni szpitala.
 2. Sposobu regulacji kwestii powierzenia pracownikom medycznym pracy innej, niż określona w umowach łączących pracownika ze Szpitalem.
 3. Wprowadzenia obowiązku pozostawania personelu medycznego w ciągłej gotowości do świadczenia pracy.
 4. Brak określenia czasu obowiązywania zarządzenia.

Poważne zastrzeżenia budzą także zapisy końcowe zarządzenia, które grożąc odpowiedzialnością karną oraz pracowniczą za niestosowanie się do jego treści, wywierają niedopuszczalną presję na jego adresatach.

Poniżej, w pliku pdf, mogą Państwo zapoznać się z analizą prawną, dotyczącą kwestii, opisanej w punkcie 1. Kolejne, szczegółowe opinie prawne, dotyczące przedstawionych powyżej punktów, będą w najbliższych dniach umieszczane na stronie internetowej KPOIL.

Analiza prawna dotycząca zakazu konkurencji pdf

   

PRO MEMORIA

makarewicz aurelia

Aurelia Makarewicz

(1937-2020)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 października 2020 r. zmarła, w wieku 83 lat, Pani Doktor Aurelia Makarewicz. Absolwentka rocznika 1960 Akademii Medycznej w Poznaniu. Emerytowana lekarz stomatolog z Włocławka. Zawodowo związana z NZOZ „Pro-Med” w Kłótnie.

   

 

Tutaj jest miejsce

 

na Twoją reklamę!

 

 

Szczegóły

 

   

Biblioteka  

Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Toruniu

Poniedziałek   10.00-19.00
Wtorek  10.00-16.00
Środa  10.00-16.00
Czwartek  10.00-19.00
Piątek  10.00-15.00

Tel. 56 622 71 93

E-mail: odztor@gbl.waw.pl

   

uppl

   
© Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska
1624942
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystko
1617
1500
7221
7549
34329
44404
1624942

Online (15 minutes ago):57

IP:3.230.1.126